Γιωργος Ραμμος

Ο Γιώργος Ράμμος είναι φιλόλογος, αριστούχος του Διδασκαλείου Μ.Ε. Υπήρξε καθηγητής  του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Γυμνασιάρχης του ιστορικού Β Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών ,τ. Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων και Μελετών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγγραφέας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αρθρογράφος στον  Δημοτικό και Επαρχιακό τύπο.

Γέννηση 1931 (ηλικία 88 έτη) Μυστράς.