Πρόλογος

Πρόλογος

Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα πρωτότυπο και σύντομο βοήθημα μόρφωσης για κάθε μαθητή Γυμνασίου και Λυκείου αλλά και για κάθε νέο ή ενήλικο πολίτη που για διάφορους λόγους δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο ή την όποια δυνατότητα να μπορέσει να διαβάσει κάποια εξαιρετικά βιβλία ή να ακούσει σοφούς δασκάλους, ώστε να αποκτήσει μια περισσότερο αντικειμενική γνώση και μόρφωση. 

Το παραπάνω βοήθημα περιέχει γνωμικά,αποφθέγματα,αφορισμούς και στοχασμούς,όπως διατυπώθηκαν από εξαιρετικούς φιλοσόφους και συγγραφείς και επιλέχθηκαν από αναρίθμητα κείμενα που γράφηκαν από την π.Χ. παγκόσμια αρχαιότητα και φτάνουν σχεδόν μέχρι των ημερών μας. 

Φυσικά δεν παραλείπονται και τα περίπου 140 προσωπικά πονήματα του συγγραφέα,που αναφέρονται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση georgerammos.gr. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον καρπό της πνευματικής ενασχόλησης μιας συνεχούς πεντηκονταετίας ενός φιλολόγου καθηγητή και είναι μάλλον η τελευταία ταπεινή προσφορά του στο ελληνικό κοινό, ενόψει της διάβασης των πρώτων τριών μηνών της ηλικίας των 90 ετών…

Ο συγγραφέας

Συνέχεια